23/06/2012

Alphabets and the Politics of the Self_Alfabeler ve Benlik Politikaları_25.06_29.06_04.07.2012


Please scroll down for the English text
ALFABELER VE BENLİK POLİTİKALARI_ALPHABETS AND THE POLITICS OF THE SELF
by Laurie Cluitmans & Arnisa Zeqo yürütücülüğünde

25.06.2012_Fatos Lubonja_Konuşma_Talk_Rory Pilgrim_Konuşma_Talk_18:00
29.06.2012_Snejanka Mihaylova_Performatif Konuşma_Performative Talk_18:00
04.07.2012_Sara van der Heide_Konuşma_Talk_18:00
  
PiST/// 
Dolapdere Caddesi
Dere Sokak No 8 A/B/C
Pangalti 34375
istanbul TR
 

PiST/// Araştırma ve Üretim Odaklı Misafirlik Programı P_RP_R, dilin gelişimi ve benlik politikaları üzerine bir konuşma dizisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyar. Bu dizi P_RP_R misafirleri Laurie Cluitmans & Arnisa Zeqo* tarafından Istanbul'da gerçekleştirdikleri ALFABELER VE BENLİK POLİTİKALARI isimli araştırma projesi dahilinde dil ve politika ilişkilerini sınamak amacıyla düzenleniyor.

Antik dönemde Epikür her kişinin kendi tecrübe ve düşünceleriyle başa çıkmak için kendi dilini oluşturduğunu söylerken, 19. yy'dan itibaren kültür ve tarih diskurunu yeni bir hipotez etkisi altına almıştır. Önceleri Wilhelm von Humbold tarafından savunulan bu hipoteze göre, dünyadaki tecrübelerimize şekil veren dildir ve böylece diller ulus devletlerin ve insan gruplarının ruhu ve esas ifadesi olurlar. Ama ya bizler dili Epiküryen bir melez olarak düşünsek; tarif edilebilenle edilemeyen arasında bir uyuşmazlık olsa; dünyayı anlamak ve yeniden icat etmek için bir çaba olsa? Dillerin gözden geçirilmesi ve icadı,  akla yatkın olanın kritikliği ve reaktivasyonuyla nasıl bağlantılı olabilir? Araştırmalarının bir parçası olarak Cluitmans & Zeqo İstanbul'a farklı alanlardan konuklar davet ederek onların bu soruları kendi pratiklerine yansıtmalarını istiyor.

25 Haziran 2012, Pazartesi, saat 18'de, yazar, siyasi aktivist ve kültürel yorumcu Fatos Lubonja (1951) yazı ve umutla olan kendi iç ve karmaşık bağını paylaşacak. Lubonja Arnavutluk'taki komünist rejim sırasında, polis tarafından günlüğünün bulunması sonrasında onyedi yıl boyunca siyasi bir tutukluydu. Tutukluluğu süresince bir sözlüğün kapak sırtında sakladığı sigara kağıtları üzerine gizlice bir kitap yazdı. Lubonja'yi takiben, genç sanatçı Rory Pilgrim (1988) siyasi aktivismle müzikal performans arasında kalan sanat pratiğinden ayrılarak, konuşma ve 'zikir'in bir umut ışığı olmasını değerlendirecek. Müzikal ve sözel performansları boyunca ince, neredeyse naif bir ses tonuyla Pilgrim değişim ve harekete geçme olasılıklarına işaret ediyor. Her iki konuşmacı için de harekete geçmek illa ki barikatların ve şiddetli devrimlerin değil, aynı zamanda bireysel benliğin ve toplumsal insanlığın uyanışı olabilir.

29 Haziran 2012, Cuma, saat 18'de tiyatro yapımcısı Snejanka Mihaylova (1978) devam etmekte olan işi 'Düşüncenin Tiyatrosu' üzerine performatif bir konuşma yapacak. Kırık bir yumurta, kelebeklerin renkleri ve geometrik kristal şekiller üzerine dayanan üç yazma yöntemini değerlendirecek. Parçalanmış dil ve iletişimsizlik Mihaylova'nın performatif düşünce şekliyle bağlantılı. 'Düşüncenin Tiyatrosu'nda, trans durumundaki dillere dayanan ve bu nedenle kendi temsil paradoksunu ve 'arada kalmış bir dil'e açılım oluşan bir tiyatro olasılığını ölçüyor.

4 Temmuz 2012, Çarşamba, saat 18'de görsel sanatçı Sara van der Heide, çizim ve resimdeki görsel alanın dilindeki çelişkileri ele alacak. 'Hollands Kabinet' isimli son projesinde, van der Heide Hollanda hükümetinin görevde olduğu her gün için bir kabinetin (tipik bir Hollanda mobilyası) yeni bir çizimini yapma kararı ile fiziksel performatif bir günlük tutmaya başladı. Kabinetin ağırlıklı olarak kahverengi renkte olması bir eleştiri katmanı olarak ama aynı zamanda melankoli de barındıran bir şekilde sağ partilerin kurduğu koalisyon hükümetini yansıttı (Hollanda politikasında aşırı sağcı hükümetlere kahverengi koalisyon denilmektedir). Sessiz ifadesi, dalgın bir kuralları ihlal etme halidir; sadece protesto amaçli hareket etmek yerine, tarihsel geçicilikleri aşarak bir iyileşme ve himaye hissini tetikler.

ALFABELER VE BENLİK POLİTİKALARI kapsamında gerçekleşecek tüm konuşmalar ücretsiz ve herkesin katılımına açık gerçekleşecektir. Bekliyoruz!

PiST/// Disiplinlerarası Proje Alani sanatçılar Didem Özbek ve Osman Bozkurt yönetiminde kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sanat mekanıdır. PiST/// Foundation of Arts Initiatives ve İstanbul Güncel Sanat Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür eder.
** 
PiST/// Laurie Clutimans & Arnisa Zeqo'yu Mondriaan Fonds 
ortaklığıyla P_RP_R'da misafir etmektedir. 
Fatos Lubonja, Rory Pilgrim, Snejanka Mihaylova ve Sara van der Heide ALFABELER VE BENLİK POLİTİKALARI başlıklı araştırma projeleri için Mondriaan Fonds'un Cluitmans&Zeqo'ya verdiği cömert destekle İstanbul'da bulunacaklardır.
***Laurie Cluitmans & Arnisa Zeqo Amsterdam'da yaşayan bir sanat tarihçi/küratör ikilisidir. 
2011 yılında 'Hollanda Genç Küratör Ödülü'nü kazananan ikili, bu çerçevede Amsterdam'daki De Hallen Haarlem Müzesi'nde ilk ortaklaşa çalışmaları olarak He Disappeared into Complete Silence: Rereading a Single Artwork by Louise Bourgeois’ isimli serginin küratörlüğünü yaptı.
 PiST///'de gerçekleştirdikleri 
araştırma projeleri 19 yy. sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekleşen dilin yenilenme ve keşfedilmesine güncel sanat bağlamından bakıyor. Araştırmalarını Osmanlı'ya ilk latin temelli alfabeyi tanıtan Osmanlı entellektüeli Şemseddin Sami Bey'in ya da Arnavutça'da anıldığı gibi 'Sami Frasheri'nin izini takip ederek sürdürüyorlar.
**** Tüm konuşmalar İngilizce gerçekleşecek, maalesef çeviri yapılamayacaktır.

-----------------------------

PiST/// Research and Production Residency, P_RP_R is proud to host a series of intimate talks on the creation of languages and the politics of the self. This series aims to challenge the relations between language and the political and is organized by P_RP_R residents Laurie Cluitmans & Arnisa Zeqo* within ALPHABETS AND THE POLITICS OF THE SELF, their current research project in Istanbul.

While in antiquity Epicurus held that every people invents its own language to deal with its own experience and thought; from the 19th century onwards a new hypothesis arose that has mainly dominated cultural and historical discourses. According to this hypothesis – initially advocated by Wilhelm von Humbold – it is language that gives form to our experiences of the world, and as such languages can be seen as the spirit or ultimate expression of nation states and groups of people. But what if we could think of language as an Epicurean hybrid; a conflict waged between what is expressible and what is inexpressible; an attempt to make sense of the world and reinvent it? How can revision and invention of languages be related to criticality and a re-activation of the sensible? As a part of their research Cluitmans & Zeqo have invited several guests from different backgrounds to Istanbul, to reflect on these questions through their own practices.

On June 25, 2012, Monday, at 6 pm, writer, political activist and cultural commentator Fatos Lubonja (1951) will share his intrinsic and complicated connections to writing and hope. He was a political prisoner for seventeen years during Albania’s communist regime, after his diary was discovered by the police. During his imprisonment, he secretly wrote a book on cigarette papers, hidden in the spine of a dictionary. Following Lubonja, young visual artist Rory Pilgrim (1988) will depart from his artistic practice which stands between political activism and musical performance, to reflect on the roles of speech and ‘chant’ as a beacon of hope. Through his musical and spoken performances, in a subtle, almost naïve tone of voice, Pilgrim addresses the possibility of change and action. For both speakers, action, is not necessarily the one of barricades and violent revolutions, it can also be an awakening of individual self and humanity within society.

On June 29, 2012, Friday, at 6 pm, theater maker Snejanka Mihaylova (1978) will give a performative talk on her ongoing project, titled ‘Theatre of Thought’. She will reflect on her three writing systems, based on a broken egg, the colors of butterflies and geometrical crystal shapes. Fragmentary language and miscommunications are interlinked to Mihaylova’s performative thinking. In ‘Theatre of Thought’ she measures the possibility of a theatre based on languages in states of trans, from which emerges its own paradox of representation and the opening to a language-in-between.

On July 4, 2012, Wednesday, at 6 pm, visual artist Sara van der Heide (1977) will discuss discrepancies of language present in the visual realm of drawing and painting. In her last project, titled ‘Hollands Kabinet’, van der Heide engaged into a physical performative diary, by setting herself the task to make a new drawing of a cabinet – typical Dutch furniture – for each day the Dutch government would be in power. A layer of criticism but also of melancholy was added through the fact that the predominantly brown color of the cabinets reflected the name of the right wing coalition cabinet (in Dutch politics the extreme rightwing government is referred to as the brown coalition). Her silent gesture, is a contemplative transgression, which rather than simply acting as protest, it transcends historical temporalities and reactivates a sense of healing and care.

The talks as a part of ALPHABETS AND THE POLITICS OF THE SELF are open to everyone and free. We look forward to seeing you!

PiST/// Interdisciplinary Project Space is a non-profit, independent art space co-directed by artists Didem Özbek and Osman Bozkurt. PiST/// would like to thank the Foundation of Arts Initiatives and İstanbul Güncel Sanat Derneği for their support.
** 
PiST/// hosts Laurie Cluitmans & Arnisa Zeqo at P_RP_R in partnership with the Mondriaan Fonds. Fatos Lubonja, Rory Pilgrim, Snejanka Mihaylova and Sara van der Heide will be in Istanbul with the generous support of Mondriaan Fonds for Cluitmans & Zeqo's research project ALPHABETS AND THE POLİTICS OF SELF.
***Laurie Cluitmans & Arnisa Zeqo are an art historian/curator duo based in Amsterdam, the Netherlands. They started collaborative work by curating the exhibition
 He Disappeared into Complete Silence: Rereading a Single Artwork by Louise Bourgeois’ at the Museum De Hallen Haarlem in 2011, for which they were granted the Dutch Grant for Young Curators. Their current research at PiST/// is looking at the revisions and intervensions of language within the late 19th century in the Ottoman Empire and within the context of contemporary art. Their initial case study is based on the Ottoman intellectual Şemsettin sami Bey, or by his Albanian name Sami Frasheri, who a.o. introduced one of the earliest Latin based alphabets within the Ottoman Empire.  
**** All talks will be in English.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.