30/12/2017

HADİ YÜZMEYE GİDELİM! HADİ VAPURLARI İZLEYELİM!


6. Perde, Avrasya Tüneli   Fotoğraf: Osman Bozkurt, 2017
6th Act, Eurasia Tunnel   Photo: Osman Bozkurt, 2017
Please scroll down for the English text

HAYDİ YÜZMEYE GİDELİM! HAYDİ VAPURLARI İZLEYELİM!
Süleymaniye’den Kumkapı Sahili'ne 8 Perdelik bir Sanatçı Yürüyüşü

Didem Özbek ve Prof. Dr. Cânâ Bilsel ile yürüyüş: 11.00-17.00
Tarih: 11 Ocak 2017, Perşembe
Katılım: 10 kişi ile sınırlı ve ücretsiz
LCV: pist@pist.org.tr

SALT Galata'da söyleşi: 19.00
Atölye IV
Tarih: 11 Ocak 2017, Perşembe
Türkçe, herkesin katılımına açık ve ücretsiz.

Sait Faik Abasıyanık'ın Bir Karpuz Sergisi hikâyesinin yayımlandığı 20 Mayıs 1936 tarihli Kurun gazetesinde, İstanbul'un nâzım planını oluşturması için davet edilen mimar ve şehir plancısı Henri Prost'un şehre ulaştığı müjdelenir... Bu hikâye ve içerikten esinle çok katmanlı bir kavramsal sanat projesi yürüten Didem Özbek, 11 Ocak 2018, Perşembe günü, akademisyen Cânâ Bilsel'in misafirliğinde yürüyüş ve söyleşiden oluşan bir program gerçekleştirecek.

Eserleriyle Mimar Sinan'ın, nâzım planıyla Prost'un, karakterlerinin yüzme rotasıyla Abasıyanık'ın ve botanik bahçesiyle Alfred Heilbronn'un manevi rehber olacağı yürüyüşte, katılımcılarla şehrin dinginliği ve dönüşümü çeşitli açılardan değerlendirilecek. İkinci bölümdeyse, herkese açık bir söyleşide güzergâhlar ve eşlik eden konular ayrıntılandırılacak.

Özbek tarafından, SALT desteğiyle düzenlenen bu programın dili Türkçe'dir. Yürüyüşe katılım ücretsiz olup 10 kişiyle sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: pist@pist.org.tr

PROGRAM
SALT Galata'dan itibaren tarihî yarımada istikametinde sırasıyla Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, Beyazıt Havuzu ve Sahaflar Çarşısı, Göç İdaresi Kumkapı Geri Gönderme Merkezi ve Avrasya Tüneli Avrupa giriş-çıkışı arkasında saklı Kumkapı sahiline yürüyüş. Avrasya Tüneli'nden araçla Anadolu yakasına geçiş, ardından aynı araçla Atatürk Bulvarı üzerinden SALT Galata'ya dönüş. SALT Galata'daki Atölye IV'te söyleşi.

Didem Özbek sanatçı, tasarımcı ve açık su yüzücüsü. PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı'nın kurucularındandır.

Cânâ Bilsel mimar, araştırmacı ve akademisyen. 2010'da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde gerçekleştirilmiş olan İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet'in Modern Kentine: Henri Prost'un İstanbul Planlaması (1936-1951) sergisinin eş küratörlüğünü yapmıştır. Hâlen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimari tasarım ve kent tasarımı üzerine dersler vermektedir.
---------------------------------------------------


LETS GO TO SWIMMING! LETS WATCH THE FERRIES!
An Artist Walk of 8 Acts from Süleymaniye to Kumkapı's Seaside


Walk by Didem Özbek and Prof. Dr. Cânâ Bilsel: 11 am - 5 pm

Date: January 11, 2018, Thursday
Participation: 10 people, free and by reservation only
RSVP: pist@pist.org.tr

Talk at SALT Galata: 7 pm
Studio IV
Date: January 11, 2018, Thursday
Free access, in Turkish
 
Act 1: Süleymaniye Mosque's courtyard 
Act 2: Istanbul University Alfred Heilbronn Botanical Garden
Act 3: Beyazıt Pool and Sahaflar Çarşısı (Antiquarian Booksellers' Market)  
Act 4: Kumkapı Detention Center  
Act 5: Kumkapı shore hiding behind the entrance/exit of the Eurasia Tunnel  
Act 6: Crossing the Eurasia Tunnel by car that joins Europe to Asia under the water  
Act 7: Going SALT via Atatürk Boulevard by car  
Act 8 and Final: TALK at SALT Galata

Didem Özbek is an artist, designer and open-water swimmer. She is the co-founder of PiST/// Interdisciplinary Project Space.

Cânâ Bilsel is an architect, researcher and academic based in Ankara. She has co-curated the exhibition at Istanbul Research Institute, in 2010, From the Capital of the Empire the Modern City of the Republic Henri Prost's İstanbul Plans (1936-1951). Bilsel teaches at Middle Eastern Technical University on architectural and urban design.


 

08/07/2016

HAYDİ YÜZMEYE GİDELİM! HAYDİ VAPURLARI İZLEYELİM!


Please scroll down for the English text

HAYDİ YÜZMEYE GİDELİM! HAYDİ VAPURLARI İZLEYELİM!
Süleymaniye’den Kumkapı Sahiline 4 Perdelik bir Sanatçı Yürüyüşü

Düzenleyen: Didem Özbek > PAZAR İLAVESİ, PiST///
Konuklar: Merve Bedir ve Prof. Dr. Cânâ Bilsel (programı uygunsa)
Tarih: 15 Temmuz 2016, Cuma
Saat: 15:00-20:00 arası
Katılım: 15 kişi ile sınırlı ve ücretsiz
LCV: pist@pist.org.tr

HAYDİ YÜZMEYE GİDELİM! HAYDİ VAPURLARI İZLEYELİM! Didem Özbek’in 2012’den beri devam ettirdiği bir kavramsal proje kapsamında 2015 yazında Burgazada’daki Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nde açmayı planladığı ancak tıpkı projesinin çıkış noktası olan Sait Faik’in ‘Bir Karpuz Sergisi’ hikayesinde olduğu gibi tüm detayları üzerine düşünüp, çalışsa da bir türlü açamadığı sergisinin adıydı. Özbek açamadığı sergisi için planladığı bu yürüyüşü 1 yıl sonra gerçekleştirerek Sait Faik’in hikayesinin geçtiği ‘Süleymaniye-Kumkapı sahili’ rotasını “4 Perdelik bir Sanatçı Yürüyüşü” olarak dileyenin katılımına açık bir gözlem-tartışma turu halinde bol bol mola vererek yürüyecek.

Sait Faik’in ‘Bir Karpuz Sergisi’nde tasfir edildiği gibi ‘kaynayan yaza karşı gölgenin ve bir orta zaman rutubetinin içine gömülerek’ 15 Temmuz 2016, Cuma öğleden sonrası gerçekleşecek bu yürüyüşün rotasını Didem Özbek şu şekilde planladı:

1. Perde: Süleymaniye Cami avlusu
2. Perde: İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi
3. Perde: Göç İdaresi Kumkapı Geri Gönderme Merkezi
4. Perde: Avrasya Tünel inşaatı arasından Kumkapı sahili
Kapanış: Dileyenlerin Kumkapı sahilinde yüzmesi sonrası Sait Faik şerefine tartışmaya devam etmek!

1936'dan 2016'ya hikayenin geçtiği rotada İstanbul'un dinginliği, durgunluğu, sarsıntıları ve değişimi üzerinden Sait Faik'i ve İstanbul'u yeniden gözlemlemek, bunlar üzerine konuşmak, tartışmak adına Didem Özbek radyo programı PAZAR İLAVESİ'nin geçmiş bölümlerinde konuk ettiği Merve Bedir ve Cânâ Bilsel'i de konuşmacı olarak bu yürüyüşe davet etti.

Türkçe gerçekleşecek ve gerekirse İngilizce özet geçilecek HAYDİ YÜZMEYE GİDELİM! HAYDİ VAPURLARI İZLEYELİM! yürüyüşüne siz de katılmak  istiyorsanız lütfen pist@pist.org.tr adresine hemen bir e-posta yollayın! 15 kişiyle sınırlı katılımcıdan biri de siz olun!

Didem Özbek: İstanbul’da yaşayan bir tasarımcı, sanatçı, açık deniz yüzücüsü, aynı zamanda PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı kurucularından. Bir sanatçının varlığını; yaratma, üretme, sergileme ve işini satma süreçlerini gerçekleştirebilmek adına kendini nasıl konumlandırdığını ve başarılı olabilmek için kurması zorunlu profesyonel ilişkileri, Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Bir Karpuz Sergisi başlıklı hikâyesi üzerinden kurgulayarak sorgulamayı amaçlayan Didem Özbek, 2012 yılından beri bu hikaye ve hikayenin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936, Çarşamba tarihli KURUN gazetesi üzerinden çok katmanlı bir sanat projesinin üretimine devam ediyor. Görsel bir sanat projesi olarak sürürdüğü çalışmasının sözel çevirisini her Çarşamba 19:30’da PAZAR İLAVESİ isimli bir radyo programıyla 94.9 Açık Radyo’da sergiliyor, 1936 gündemini günümüzle ilişkilendiriyor. Bu yürüyüşe öncülük edecek olan Özbek, DELİK (2015) isimli videosunu da aynı rota üzerinde çekmişti.

Merve Bedir: Göçebe mimar. Bu yürüyüşte Alican İnal’la birlikte 2014’den beri üzerine çalıştıkları ‘Misafirhane’ projesi üzerine konuşacak. ‘Kumkapı Yabancılar Misafirhanesi’ 2007'de Kumkapı'da açıldı. 2010'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararına binaen, adı ‘Kumkapı Yabancılar ve Geri Gönderme Merkezi’ olarak değiştirildi. Bina 2. derece tarihi eser ve bir mahkeme binasından devşirmedir. Ermeni Patrikhanesi, balık restoranları ve otellerle aynı sokaktadır. Bedir bu yürüyüş sırasında binaya dair yaptıkları forensik analiz çalışmasını katılımcılarla paylaşacak.  

Prof. Dr. Cânâ Bilsel: Ankara’da yaşayan mimar, araştırmacı ve akademisyen. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde mimari tasarım ve kent tasarımı üzerine dersler veren Bilsel'in Henri Prost’un İstanbul planlaması üzerine araştırma makaleleri bulunuyor. Cânâ Bilsel toplumsal bellek, kent tarihi, kentsel mekân ve gündelik hayat pratikleri üzerinden 1936’da yazılmış bir hikayenin 2016’da tekrar yürünen rotasında İstanbul ve Kumkapı üzerine yaptığı araştırmalar ışığında değişimin şehre ve şehirde yaşayan insanlara etkileri üzerine yorumlarda bulunacak.

Yürüyüşe Katılmak İsteyenler İçin  Faydalı Linkler:
Levent Üzümcü yorumuyla Sait Faik’in BİR KARPUZ SERGİSİ hikayesi
Didem Özbek’in DELİK videosu
Merve Bedir ve Alican İnal’ın MİSAFİRHANE videosu
PAZAR İLAVESİ 30. Bölüm Podcasti / Didem Özbek Cânâ Bilsel'le konuşuyor (1/2)
PAZAR İLAVESİ 31. Bölüm Podcasti / Didem Özbek Cânâ Bilsel'le konuşuyor (2/2)
PAZAR İLAVESİ 32. Bölüm Podcasti / Didem Özbek Merve Bedir’le konuşuyor
#birkarpuzsergisi #saitfaik #süleymaniye #didemözbek #mimarsinan #botanikbahçesi #alfredheilbronn #istanbulüniversitesi #ensar #vezneciler #bayraklıotel #beyazıt #sergi #eskipolonyapazarı #sahaflar #kumkapı #gerigöndermemerkezi #misafirhane #mervebedir #tiyatro #avrasyatüneli #inşaat #istanbul #deniz #duvar #delik #kumkapısahili #canabilsel #hadiyüzmeyegidelim #hadigemileriizleyelim #pazarilavesi #pist


--------------------------------------------------------------------------


LETS GO TO SWIMMING! LETS WATCH THE FERRIES!
An Artist Walk of 4 Acts from Süleymaniye to Kumkapı’s Seaside

Organised by: Didem Özbek > PAZAR İLAVESİ > PiST///
Guests: Merve Bedir and Prof. Dr. Cânâ Bilsel (to be confirmed)
Date: July 15, 2016, Friday
Time: 3 pm  8 pm
Participation: Free access to 15 people only
RSVP: pist@pist.org.tr

LETS GO TO SWIMMING! LETS WATCH THE FERRIES! was the name of an unopened exhibition of Didem Özbek at Sait Faik Abasıyanık Museum, in  Burgazada, on the summer of 2015. This exhibition would have been a part of an ongoing conceptual project that Özbek has continued since 2012, with the inspiration of Sait Faiks short story A Watermelon Exhibition. Just as in Faik's story, Özbek contemplated and worked on all details of her exhibition, and was unable to open it. An artist walk planned back then, Özbek wants to step the Süleymaniye-Kumkapı seaside route of Sait Faiks story as a 4 Acts Artist Walk with participants observing-discussing throughout the stopovers of the tour. 

The route of this artist walk on Friday, July 15th 2016 is planned by Didem Özbek as follows where Sait Faik depicts its conditions in A Watermelon Exhibition story as against the scorching summer while burried in the shade and mid-time moisture:

Act 1: Courtyard of the Süleymaniye Mosque
Act 2: Istanbul University, Alfred Heilbronn Botanical Garden
Act 3: Migration Managements Kumkapi Detention Center
Act 4: Kumkapı seaside via the Eurasia Tunnel construction
Final: After the swimming session at Kumkapı seaside for those interested, continuing the debate by saluting Sait Faik!

Didem Özbek invited Merve Bedir and Cânâ Bilsel to this walk as guest speakers to continue the dialogue she has started with them in her radio program PAZAR İLAVESİ [SUNDAY SUPPLEMENT] at 94.9 Açık Radyo. Özbek aims to observe, discuss and debate with them the stillness, serenity, shock waves and transformation of Sait Faik and Istanbul through the route of a story written in 1936 up to present daily life in 2016.

The debates at LETS GO TO SWIMMING! LETS WATCH THE FERRIES! will take place in Turkish and an English summary will be provided if needed. If you are interested in participating in this artist's walk please email pist@pist.org.tr and be one of the 15 participants!


Didem Özbek is a designer, artist, open-water swimmer based in Istanbul, and she is the co-founder of PiST/// Interdisciplinary Project Space. Since 2012 she continues a multi-layered, conceptual project that aims to question the presence of an artist; how s/he positions herself/himself during the creation, production, exhibition and sales processes of an artwork, and the professional relationships s/he needs to build, through the reconstruction of Sait Faik Abasıyanıks story Bir Karpuz Sergisi [A Watermelon Exhibition] and the KURUN newspaper that it was first published in 20 May 1936, Wednesday. She bridges 1936s agenda to todays and exhibits the verbal translation of this visual project as a radio program at Istanbuls 94.9 Açık Radyo. Özbek will lead this walk where she has filmed DELİK [HOLE] 2015, on the same route.

Merve Bedir is a nomad architect. On this walk she will talk on the Misafirhane [Guesthouse] project that she works with Alican İnal since 2014. Kumkapı Foreigners Guesthouse has been opened in 2007. According to the Europeam Court of Justices decision in 2010, its name has been changed Kumkapı Foreigners and Detention Center. It is a 2. grade historical building that has been converted from a courthouse. It located on the same street of the Armenian Patriarchy, fish restaurants and hotels in Kumkapı. On this walk Bedir will share the forensic analysis of the building with the participants.

Cânâ Bilsel is an architect, researcher and academic based in Ankara. Bilsel teaches at Middle Eastern Technical University on architectural and urban design and has research articles on Henri Prosts Istanbul city planning. On a route that is written in 1936 and will be re-walked in 2016, Cânâ Bilsel will comment on the change in Istanbul and its effects on its citizens according to the researches she has made on Istanbul and Kumkapı, in relation to collective memoryurban design in historical urban context and social practices in urban space and everyday life patterns.

Useful links to watch and listen for those interested to participate this walk:
Sait Faiks short story A WATERMELON EXHIBITION read by Levent Üzümcü (TR)
Didem Özbeks video HOLE
Merve Bedir and Alican İnals video GUESTHOUSE
Podcast of PAZAR İLAVESİ Episode 30 > Didem Özbek in conversation with Cânâ Bilsel (1/2 TR)
Podcast of PAZAR İLAVESİ Episode 31 > Didem Özbek in conversation with Cânâ Bilsel (2/2 TR)
Podcast of PAZAR İLAVESİ Episode 32 > Didem Özbek in conversation with Merve Bedir (TR) 


#awatermelonexhibition #saitfaik #süleymaniye #didemozbek #mimarsinan #botanicalgarden #alfredheilbronn #istanbuluniversity #ensar #vezneciler #hotelwithflags #beyazıt #exhibition  #expolishmarket #bouquinistes #kumkapi #detentioncenter #guesthouse #mervebedir #theather #eurasiatunnel #construction #istanbul #sea #wall #hole #kumkapiseaside #canabilsel #letsgotoswimming #letswatchtheships #pazarilavesi #pist