22/11/2011

24.11_Gürültü ve Çevre_Noise and Environment

Please scroll down for the English text.

GENİŞLEMİŞ ALANDA SES İÇİN ÇALIŞMA GRUBU_Ücretsiz Atölyeler, Konuşmalar, Sunumlar, Dinletiler, Gösterimler

Hafta 04_Gürültü ve Çevre
24.11.2011_Perşembe_Sunum_18:00 - 19:30_Dinleti_20:00 - 21:00

PiST///
Dolapdere Caddesi
Pangaltı Dere Sokak
No 8 A/B/C
Pangaltı 34375
İstanbul TR

pist.org.tr
pist-org.blogspot.com
pist@pist.org.tr


Brooklyn, New York'da yaşayan ve çalışan sanatçı Kabir Carter'la ortaklaşa gerçekleştirilen çok etaplı proje Genişlemiş Alanda Ses İçin Çalışma Grubu'nun dördüncü hafta programı Bahçeşehir Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Selma Kurra'nın sunumuyla başlayacak (18:00 - 19:30). Pangaltı bölgesi ve İstanbul genelinde oluşan gürültüye bağlı farklı konuları ele alacak olan Prof. Dr. Kurra, çevresel gürültü ve bunun ölçümü, gürültü haritası oluşturmak ve bilgisayar teknolojisi yardımıyla bir odanın akustik analizi; bina içindeki gürültünün kontrol edilme yöntemleri (ses yalıtımı dahil) gibi konuları ele alacak. Daha sonra Prof. Dr. Kurra gürültü ölçümü ve analiz yöntemleri üzerine kısa bir uygulama gerçekleştirecek. Devamında da yirminci yüzyıl bestecileri ve ses ile akustik çevrelerde çalışan sanatçılardan David Behrman, Walter Ruttman, James Tenney, Iannis Xenakis ve Joji Yuasa'nın işleri dinlenecek (20:00 - 21:00).

Tüm bu etkinlikler ücretsiz ve dileyenin katılımına açık olacak. Genişlemiş Alanda Ses İçin Çalışma Grubu hakkında detaylı bilgi PiST///'in blogu, Facebook ve Twitter'dan online takip edilebiliyor. Bu proje New York'daki Bronx Sanat Müzesi yönetiminde, uluslararası bir sanat projesi serisinin parçası olarak smARTpower dahilinde gerçekleşiyor.

* PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı, sanatçılar Didem Özbek ve Osman Bozkurt yönetiminde kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sanat mekanıdır. PiST/// Foundation of Arts Initiatives ve İstanbul Güncel Sanat Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür eder.
** smARTpower programı Bronx Sanat Müzesi yönetiminde, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu tarafından Robert Sterling Clark Vakfı, Lorri Schiff Chemla ve ALTOUR'un ek desteğiyle gerçekleşmektedir.
*** COMPEL ve Genelec Inc.'in yardımlarıyla.
**** 24.11.2011 tarihli konuşma Türkçe gerçekleşecektir.


-------------------------------------------------

WORKING GROUP FOR SOUND IN THE EXPANDED FIELD
_Free Workshops, Lecture Presentations, Listening Sessions, Screenings

Week 04_Noise and Environment
24.11.2011_Thursday_Lecture_6:00 pm - 7:30 pm_Listening Session_8 pm - 9 pm

PiST///
Dolapdere Caddesi
Pangalti Dere Sokak
No 8 A/B/C
Pangalti 34375
Istanbul TR

pist.org.tr
pist-org.blogspot.com
pist@pist.org.tr

A multi-part project in collaboration with Brooklyn, New York based artist Kabir Carter, the fourth week of the Working Group for Sound in the Expanded Field will take place on Thursday, November 24, 2011 with a presentation by Prof. Dr. Selma Kurra from Bahcesehir University, Environmental Engineering Department (6 pm - 7:30 pm). Responding to Pangalti district's and Istanbul's general noise related issues, Prof. Dr. Kurra will discuss various topics on noise, including: environmental noise and how to measure it; noise mapping and room acoustic analysis using computer software; and ways of controling noise inside of buildings (including sound insulation). Afterwards, brief demonstrations of noise measurement and analysis systems will be offered. Prof. Dr. Kurra's presentation will be followed by a listening session (8pm- 9pm). We will listen to works by twentieth century composers and artists working with noise and acoustic environments including David Behrman, Walter Ruttman, James Tenney, Iannis Xenakis and Joji Yuasa.

All events will be free and open to the public. Additional information on the Working Group for Sound in the Expanded Field will be made available online on PiST///'s blog, on Facebook, and on Twitter. The project realized as a part of smARTpower, the first of fifteen international art projects organized and administered by the Bronx Museum of Arts, New York City.

* PiST/// Interdisciplinary Project Space is a non-profit, independent art space co-directed by artists Didem Özbek and Osman Bozkurt. PiST/// would like to thank the Foundation of Arts Initiatives and İstanbul Güncel Sanat Derneği for their support.
** smARTpower is made possible by the U.S. Department of State's Bureau of Education and Cultural Affairs, and administrated by the Bronx Museum of the Arts, with additional financial support from the Robert Sterling Clark Foundation, and Lori Schiff Chemla and ALTOUR.
*** Support provided by COMPEL and Genelec Inc.
**** The lecture on 24.11.2011 will be in Turkish. PiST/// has no facilities of simultaneous translation.

1 comment:

Room acoustics said...

Nice blog! Your website is cool. I am so impressed by the info that you've in this website. Keep update more info regarding acoustic room design. Good luck.

Room Acoustics Software.