01/11/2007

Contemporary Art and Nationalism - Critical Reader

Kitap Tanıtımı ve Sunum
Book Launch and Presentation
Contemporary Art and Nationalism - Critical Reader

01.11.2007, Perşembe / Thursday
18:00 - 20:00 / 6 pm - 8 pm

18:00 - 19:00: Sezgin Boynik ve Minna Henriksson'ın sunumu, editörler

6 pm - 7 pm: Presentation by Sezgin Boynik and Minna Henriksson, editorsPlease scroll down for the English text.


"Milliyetçiliğin her geçen gun daha barizleştiği, sıradan, kaba ve şiddet içeren bir dünyada, bazıları milliyetçilikle güncel sanatı bir araya getirmeye çalışmanın çok seçkin, tek yönlü, kapalı ve bir çok açıdan sorunlu olacağı eleştirisini getirebilir. Diğer yandan milliyetçilik kültürel bir fenomen (olay) olduğundan en iyi işlenmiş ve en akılcı şekillerinin aynı zamanda en tehlikelileri olduğu tezimizi koruyoruz. Bu yüzden uyumsuz, çok kültürlü, kozmopolit, ilerleyen, zarif ve beyaz duvarlı bir çağdaş galeri misali bir milliyetçilik şekli, disiplinli ve popülist bir milliyetçilikten sadece bir nebze incelikle farklılık gosteriyor." Sezgin Boynik ve Minna Henriksson, Giriş

Güncel Sanat ve Milliyetçilik -Eleştirel okuması "EXIT" Priştina Güncel Sanat Enstitüsü ve MM Yayınları - Priştina "Gani Bobi" İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından Ağustos 2007'de yayınlandı.

Bu yayın, editorleri Henriksson ve Boynik'in giriş yazısıyla, milliyetçiliğin kültürel politikası ve güncel sanat pratiklerini bağlayan 17 makaleyi içeriyor. Makalelerin çoğunluğu daha önce yayınlanmamış ve bu yayın için özel olarak yazılmıştır.

Yayındaki yazarlar şunlardır: Boris Buden, Sezgin Boynik, Branislav Dimitrijevic, Marina Grzinic, Mika Hannula, Nebojsa Jovanovic, Erden Kosova, Sarat Maharaj, Kobena Mercer, Suzana Milevska, Rastko Mocnik, Marita Muukkonen, Simon Sheikh, Ivor Stodolsky, Misko Suvakovic, Margaret Tali, Paul Wilson

Contemporary Art and Nationalism: Criticial Reader (Editörler Minna Henriksson ve Sezgin Boynik), Pristina: Institute of Contemporary Art “EXIT", Center for Humanistic Studies “Gani Bobi”, 2007. İngilizce, 267 sayfa,
ISBN: 978-9951-8744-0-3
25 YTL“One could offer the criticism that trying to connect nationalism with contemporary art is a very elitist, self-referential, hermetic project, and problematic in a number of other ways, in a world where each day nationalism takes more bare, banal, vulgar, and violent forms. Nonetheless, our thesis maintains that because nationalism is a cultural phenomenon, its most processed and intelligent forms are at the same time the most dangerous. So, nationalism of a non-conformist, multicultural, cosmopolitan, progressive, refined, and contemporary white-cube galleries’ kind, is differentiated from the disciplined and populist nationalism only in degrees of sophistication.” Introduction, Sezgin Boynik and Minna Henriksson

Contemporary Art and Nationalism – Critical Reader has been published by Pristina Institute for Contemporary Art “Exit” and MM-Publications – Center for Humanistic Studies “Gani Bobi”, Pristina, and came out in August, 2007.

The publication contains introduction by the editors, Henriksson and Boynik, and 17 articles on the topic of connection of contemporary art practices and cultural policies to nationalism. The articles are mainly previously unpublished and written specifically for this publication.

The writers to the publication are: Boris Buden, Sezgin Boynik, Branislav Dimitrijevic, Marina Grzinic, Mika Hannula, Nebojsa Jovanovic, Erden Kosova, Sarat Maharaj, Kobena Mercer, Suzana Milevska, Rastko Mocnik, Marita Muukkonen, Simon Sheikh, Ivor Stodolsky, Misko Suvakovic, Margaret Tali, Paul Wilson

Contemporary Art and Nationalism: Criticial Reader (Edited by Minna Henriksson and Sezgin Boynik), Pristina: Institute of Contemporary Art “EXIT", Center for Humanistic Studies “Gani Bobi”, 2007. English language, 267 pages,
ISBN: 978-9951-8744-0-3
25 YTL

No comments: