04/10/2007

Champagne Breakfast at PiST/// for Artist Information


Artist Information için PiST///’te Şampanyalı Kahvaltı
Cumartesi, 06 Ekim 2007
10:00 - 12:00
PiST///

PiST/// aşağıdaki soruları tartışmak için şampanyalı br kahvaltı ve bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Ref 0038 / Q 0111 / Q 0112:
Benim amacım karşılıklı değişim ve sanatçının toplumdaki rolü ve sanatçının kendi algısı üzerine zaten varolan bir tartışmayı başlatmak. Sanatçı kim olabilir ya da kriz anlarında, ihmalkarlık ya da bilgisizlikte kime dönüşebilir, neye aracılık edebilir?

Yukarıda İsviçreli küratör Lillian Fellman’ın PiST’in Artist Information projesne sordğu soru ve daha br çoğu aşağıdaki kişilerin katılımıyla tartışıldı:

Lillian Fellman, küratör, Zürih
Vivian Barbieri, gazeteci, Zürih
Teike Asselbergs, sanatçı, tasarımcı, kültür yöneticisi, İstanbul/Amsterdam
Mark Brogan, sanatçı, Belgrad/Londra
Pelin Uran, küratör, İstanbul
Thomas Kummerow, fotoğrafçı, İstanbul
İpek Duben, sanatçı, İstanbul
Hera Büyüktasciyan, sanatçı, İstanbul
Ayşe Erek, sanat tarihçisi, İstanbul
Montse Romani, kültür yönetcisi, Barselona / Artist-in-Resident, Platform Garanti, İstanbul
Osman Bozkurt, sanatçı, İstanbul
Didem Özbek, sanatçı İstanbul

It seems like we all enjoyed the debate and the champagne breakfast. The transcript of this debate will be published at PiST's book on Artist Information.

Öyle görünüyor ki tartışma ve kahvaltı tüm katılımcılar için oldukça keyifli oldu. Bu tartışmanın metni PiST’in Artist Information kitabında yayınlanacaktır.

Lillian Fellmann'ın İstanbul ziyareti hakkında yazdığı metin


Champagne Breakfast at PiST/// for Artist Information
Saturday, 06 October 2007

10:00 am - 12:00 pm
PiST///

PiST/// held a champagne breakfast and round table debate to discuss the questions below.

Ref 0038 / Q 0111 / Q 0112: My main goal is to start an exchange and ongoing discussion about the role of the artist in society and the artist's self-perception. Who can the artist be, or become in moments of crisis or negligence or blissful ignorance, what agency does she/he have?

Asked by the Swiss curator Lillian Fellmann to PiST's Artist Information project, these questions and many more were discussed with the participation of:

Lillian Fellman, curator, Zurich
Vivian Barbieri, journalist, Zurich
Teike Asselbergs, artist, designer, cultural producer, Istanbul/Amsterdam
Mark Brogan, artist, Belgrade/London
Pelin Uran, curator, Istanbul
Thomas Kummerow, photographer, Istanbul
Ipek Duben, artist, Istanbul
Hera Buyuktasciyan, artist, Istanbul
Ayse Erek, art historian, Istanbul
Montse Romani, cultural producer, Barcelona / Artist-in-Resident, Platform Garanti, Istanbul
Osman Bozkurt, artist, Istanbul
Didem Ozbek, artist, Istanbul

It seems like we all enjoyed the debate and the champagne breakfast. The transcript of this debate will be published at PiST's book on Artist Information.Lillian Fellmann's text about her visit in Istanbul.

1 comment:

Anonymous said...

Hallo.
Ich mochte mit Ihrer Website pist-org.blogspot.com Links tauschen