01/10/2007

Artist Walk 02: Yasemin Özcan Kaya / The Column

Yasemin Özcan Kaya / Kolon
Sanatçı Yürüyüşü
01.10.2007 (15:00 - 18:00)
PiST/// - Düğün Mekanı

PiST'in Artist Information projesi paralelinde gerçekleştireceği ikinci sanatçı yürüyüşü, Yasemin Özcan Kaya’nın Kolon isimli çalışması üzerine. Özcan Kaya, düğün kavramı üzerinden işleyen bu projesinde hafıza tazeleme ve yeniden bakma deneyimi icin ”Kolon”a dair bir sunumun ardından bu yürüyüşe katılanları işiyle ilişkili bir mekana götürecek. Sanatçı bu çalışmasında “düğünü” özel alan ile kamusal alan arasında bir sınırda konumlandırıyor. Düğün salonlarında mahremiyetten kamusala sızıntılar yaşandığını ve bu mekanların kişisel enstelasyonlara açık son derece performatif alanlar olduğunu düşünüyor. Düğünler farklı kimliklere, sosyal seviyelere ve coğrafyalara göre biçim degiştirirken, "kolonların" tanıklığı değişmiyor. Geleneğin, evlilik kurumunun ve akrabalık durumunun taşıyıcı heykelleri kolonlar, tabandan tavana hissedilen aralığı hem taşıyor, hem de geriyor. Kolon üzerine gerçekleşecek bu sanatçı yürüyüşüne katılmak istiyorsanız 1 Ekim 2007, Pazartesi saat 15'de PiST'ten hareket edeceğiz.


Yasemin Özcan Kaya / The Column

Artist Walk
01.10.2007 (3 pm - 6 pm)
PiST/// - Wedding Hall

The second artist walk parallel to PiST's Artist Information project will be on Yasemin Özcan Kaya’s work: The Column. To freshen the memory and experience a new gaze at "The Column" Özcan Kaya will start the walk with a brief presentation on the concept of wedding and lead it to a wedding hall. The artist considers the "wedding" in the border of the private space and the public space. She believes that the privacy leaks into the public life in the wedding halls and these spaces are suitable for performing personal installations. While the weddings do vary from the difference of identity, social standards and geography, the witness of the "columns" there are the same. Columns as the supportive sculptures of the tradition, matrimony and family ties not only carry the gap that is felt there from the bottom to the ceiling, but also strech. If you want to join this artist walk on The Column, please be at PiST at 3 pm on Monday, 1st of October 2007.

No comments: