19/05/2013

Sergi / Exhibition: Hera Büyüktaşçıyan / In Situ

Please scroll down for the English text

Hera Büyüktaşçıyan
In Situ

22.05.2013 - 15.06.2013_Sergi_Exhibition_Çar - Cts / Wed - Sat_14:00 - 19:00
22.05.2013_Çar / Wed_18:30_Açılış_Private View


PiST///
Dolapdere Caddesi
Dere Sokak No 8 A/B/C
Pangalti 34375
Istanbul TRPiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı 7. yılını Hera Büyüktaşçıyan'ın In Situ isimli sergisiyle kutluyor. 2012 yılında 4 ay süresince PiST/// Araştırma ve Üretim Odaklı Misafirlik Programı: PIRPIR'daki stüdyosunda çalışmalarını sürdüren Büyüktaşçıyan'ın bu süreçte geliştirdiği projelerinden biri olan In Situ, 22 Mayıs - 15 Haziran 2013 tarihleri arasında PiST///'de sergileniyor.

Özünde hep var olmuş ancak şimdi gün yüzüne çıkarılmış bir mekanın izlerini sürmeye ve hafızasının derinliklerine inerek izleyiciyi farklı zihinsel ve duyusal alanları keşfetmeye davet eden bu mekana özel yerleştirme 'modern bir arkeolojik buluntu alanı' niteliğinde. Görünmeyenin gün yüzüne çıktığı bu alan, zamanla beraber gerek fiziksel gerekse belleksel paklanmayı işaret ederken, aynı zamanda geride kalmış olan parçalarla yeni zihinsel mekanlar oluşturabilmek için bir zemin alternatifine de işaret ediyor. Başta arkeoloji ve sanat olmak üzere bir çok farklı alanda kullanılan bir terim olan In Situ 'yerinde' veya 'olduğu yerde zarar görmeden var olabilmiş alan' anlamına geliyor. Büyüktaşçıyan'ın mekansal bellek, görünen/görünmeyen alan ve buna bağlı olarak zaman kavramının fiziksel/zihinsel mekan kavramı ile ilişkileri üzerine geliştirdiği In Situ, PiST///'in bulunduğu coğrafi konumdan yola çıkıyor. Mekansal, sosyal ve tarihsel bir bellek taramasıyla başlayan bu çalışma Büyüktaşçıyan'ın kişisel belleğinde yer etmiş ve günümüzde artık yersiz kalmış tarihi 'Pangaltı Hamamı'na odaklanarak var olmayan bir mekanın tahayyülünü nasıl yapması gerektiğine dair sorular sormasıyla In Situ'de yerini buluyor.

Marmara Üniversitesi'nde sanat eğitimini tamamlayan Hera Büyüktaşçıyan (1984, İstanbul), lerinde toplumsal kimlik ve bellek, aidiyet, ötekilik, tekillik ve zenofobi gibi kavramlar üzerine odaklanıyor. Daha önce 'Öteki' (2007, PiST/// 7-24, İstanbul) adlı çalışmasını sergilediğimiz Büyüktaşçıyan'ın katıldığı diğer sergilerden bazıları 'Değişkenler & Dönüşkenler' (2009, İstanbul); 'İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor' (2010, İstanbul); 'art.homes' (2010-2011, Münih-İstanbul); ' Worthy Hearts' (Yerevan, 2011); 'Looking Somewhere to Land' (Stokholm, 2012),'Yansıma Üzerine Düşünceler' (2012, Galeri Mana, İstanbul), 'Blur' (Münih, 2012), 'Haset, Husumet, Rezalet' (2013, ARTER, İstanbul), 'Unutulanın Hatıraları' (2013, Adahan, İstanbul) ve 'Bir İkindi Macerası' (2012, SALT Beyoğlu, İstanbul) adlı performanstır.

Hera Büyüktaşçıyan'ın 15 Haziran 2013'e kadar PiST///'de sergilenecek mekana özel yerleştirmesi In Situ'nun açılışı 22 Mayıs 2013, Çarşamba saat 18:30 - 20:30 arasında gerçekleşecektir. Bekliyoruz!

PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı, sanatçılar Didem Özbek ve Osman Bozkurt yönetiminde kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sanat mekanıdır. 
** PiST/// Hera Büyüktaşçıyan'ı Ocak-Nisan 2012 arasında İstanbul Güncel Sanat Derneği desteğiyle PIRPIR'da misafir etmiştir. 
*** In Situ, PiST/// ve Galeri Mana'nın prodüksiyon desteğiyle sergilenmektedir. 

------------------------------------------------------------------


PiST/// Interdisciplinary Project Space celebrates its 7th year with Hera Büyüktaşçıyan's exhibition "In Situ". Büyüktaşçıyan completed a 4-month residency in 2012 at the studio provided by PiST/// Research and Production Residency: PIRPIR, and "In Situ", one of the projects she developed during this period, will be exhibited at PiST/// between May 22 - June 15, 2013.

This site-specific installation acts as a "site of modern archeological finds", inviting the audience to trace a space that essentially has existed forever but is newly exposed to daylight, to go deeper into its memory in order to discover different mental and sensual spaces. This area, where the invisible comes to light, indicates both physical purification and the purification of memory; at the same time, it provides an alternative ground for forming “mental spaces” with the parts left behind. "In Situ" is a term used in many different areas, primarily in archeology and art, and means "in its place" to refer to "an artifact that has not been moved from its original place of deposition". 

"In Situ", where Büyüktaşçıyan builds on spatial memory, visible/invisible space and the concept of time in relation to physical/mental space, evolves out of the geographic location of PiST///. This work, which has started as a search for spatial, social, and historical memory, becomes "In Situ" by focusing on the historical "Pangaltı Hamamı" that remains in the personal memory of Büyüktaşçıyan, a place that no longer exists, and questions how a non-existent place should be imagined.

Hera Büyüktaşçıyan (1984, Istanbul) who studied art at Marmara University (2006), mainly focuses on the notions of social identity and memory, belonging, otherness, singularity and xenophobia. PiST/// has formerly exhibited Büyüktaşçıyan's 'The Other' (2007, PiST/// 7-24, Istanbul). Other selected exhibitions include 'Changeables & Transformables' (2009, Istanbul); 'Lives and Works in Istanbul' (2010, Istanbul); 'art.homes' (2010-2011, Münich-Istanbul); ' Worthy Hearts' (Erivan, 2011); 'Looking Somewhere to Land' (Stockholm, 2012); 'Reflecting on Reflection' (2012, Galeri Mana, Istanbul); 'Blur' (Münich, 2012); 'Envy, Enmity, Embarrassment' (2013, ARTER, Istanbul); Memories of the Forgotten' (2013, Adahan, Istanbul) including the performance of 'An Afternoon Odyssey' (2012, SALT Beyoğlu, Istanbul).

Hera Büyüktaşçıyan's site-specific installation In Situ will be exhibited at PiST/// until June 15, 2013, and its private view will take place on May 22, 2013 at 6:30 pm - 8:30 pm. We look forward to seeing you!

PiST/// Interdisciplinary Project Space is a non-profit, independent art space co-directed by artists Didem Özbek ve Osman Bozkurt. 
** PiST/// has hosted Hera Büyüktaşçıyan at PIRPIR on January-April 2012 with the support of İstanbul Güncel Sanat Derneği.
*** In Situ is getting exhibited with the production support of PiST/// and Galeri Mana.

5 comments:

jack said...

is Situ a Place in Afganistan??
It looks good though

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Krayver said...

Thank you for sharing this info.


Baytown Cyber Security Services