04/11/2011

GENİŞLEMİŞ ALANDA SES İÇİN ÇALIŞMA GRUBU
Please scroll down for the English text


GENİŞLEMİŞ ALANDA SES İÇİN ÇALIŞMA GRUBU_Ücretsiz Atölyeler, Konuşmalar, Sunumlar, Dinletiler, Gösterimler
05.11 - 05.12.2011

Hafta 01
05.11.2011_Konuşma ve Sunum_15:00 - 18:00
Kabir Carter_Alan ve Beden
kabircarter.com

PiST///
Dolapdere Caddesi
Pangaltı Dere Sokak
No 8 A/B/C
Pangaltı 34375
İstanbul TR

pist.org.tr
pist-org.blogspot.com
pist@pist.org.tr


PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı, Brooklyn, New York'da yaşayan ve çalışan sanatçı Kabir Carter'la ortaklaşa gerçekleştireceği çok etaplı bir projenin ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyuyor. Carter'in yöneteceği ve destek vereceği atölyeler, konuşmalar, sunumlar, dinletiler ve gösterimlerden oluşan bu program serisi 5 Aralık 2011'e kadar her hafta farklı içerikle PiST///'te gerçekleşecek. Proje Genişlemiş Alanda Ses İçin Çalışma Grubu'nun görevi başlatmasıyla birlikte modern ve güncel ses temelli yaratıcı pratiklerin birbiri arasındaki bağı keşfederek devam edecek. Tüm etkinlikler ücretsiz ve dileyenin katılımına açık olacak. Atölyelere katılım için önceden kaydolunması gerekecek.

Proje içeriğini oluşturan bazı bölümler şu şekilde:
Alan ve Beden: yetmişli yılların New York'undaki sanat ve yeraltı dans müzik toplulukları üzerine konuşma ve ses örneklerinin sunulması
Sözlü Tarih Çalışması: PiST///'in yer aldığı Pangaltı semti çevresinde yaşayan ve çalışanlarla gerçekleşecek yerel sözlü tarih çalışmasının başlatılması
Max ve Maryanne Haftası: Maryanne Amacher ve Max Neuhausa'ın işlerine odaklanan bir seri sunum, konuşma ve dinletiler
Konuşma ve Sunumlar: ses temelli alanlar ve disiplinlerden gelen uzmanların gerçekleştireceği sunum ve konuşmalar
Atölyeler: temel anlatı ve açık alan kayıt tekniklerine odaklanarak, ses kayıt ve sunum aletleri beraberinde transdüserlerle de çalışmak
Dinletiler ve gösterimler: tarihi değere sahip ses işleri ve onları üretenler hakkında sunumlar

Genişlemiş Alanda Ses İçin Çalışma Grubu'nun ilk haftasında, Kabir Carter, Alan ve Beden konulu bir konuşma yapacak. 05.11.2011, Cumartesi saat 3'de PiST///'de gerçekleşecek bu konuşmada Carter, New York şehrinin aşağı yakasındaki sanat ve yeraltı dans müziği ortamlarının tarihi ve estetik çakışmaları üzerine hazırladığı bir araştırmayı katılımcılarla paylaşacak. Bin dokuz yüz yetmişlerde, mekan-içinde-ses sanatçılar, besteciler, DJler, ve yeraltı dans klüpleri için temel bir ilgi alanı oldu. Bu da dinleme alanları ve müzikle sesin algılama modlarında radikal bir değişime yön verdi. Carter sesin tüm toplumlar içerisinde— sosyal mecra, mekansal enerji ve estetik malzeme olarak — nasıl çalıştığını dikkate alacak. Konuşma ilk dönem disco montajlarından örnekler, ses enstelasyonu işleri ve diğer ilgili seslerin dinletisiyle devam edecek.

Genişlemiş Alanda Ses İçin Çalışma Grubu hakkında detaylı bilgi PiST///'in blogu, Facebook ve Twitter'dan online takip edilebilecek. Bu proje New York'daki Bronx Sanat Müzesi yönetiminde, uluslararası bir sanat projesi serisinin parçası olarak smARTpower dahilinde gerçeklesiyor.

* PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı, sanatçılar Didem Özbek ve Osman Bozkurt yönetiminde kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sanat mekanıdır. PiST/// Foundation of Arts Initiatives ve İstanbul Güncel Sanat Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür eder.
** smARTpower programı Bronx Sanat Müzesi yönetiminde, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu tarafından Robert Sterling Clark Vakfı, Lori Schiff Chemla ve ALTOUR'un ek desteğiyle gerçekleşmektedir.
*** COMPEL ve Genelec Inc.'in yardimlariyla.
**** Simultane çeviri imkanımız olmadığından Kabir Carter'in 05.11.2011'de gerçekleştireceği konuşma İngilizce olacaktır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKING GROUP FOR SOUND IN THE EXPANDED FIELD_Free Workshops, Lecture Presentations, Listening Sessions, Screenings
05.11 - 05.12.2011

Week 01
05.11.2011_Lecture Presentation and Screening_3 pm-6 pm
Kabir Carter_Space and Body
kabircarter.com

PiST///
Dolapdere Caddesi
Pangalti Dere Sokak
No 8 A/B/C
Pangalti 34375
Istanbul TR

pist.org.tr
pist-org.blogspot.com
pist@pist.org.tr

PiST/// Interdisciplinary Project Space is proud to host a multi-part project in collaboration with Brooklyn, New York based artist Kabir Carter. Carter will direct and facilitate a series of weekly workshops, lecture presentations, listening sessions and screenings at PiST/// until December 5th, 2011. The project centers on the inauguration of a Working Group for Sound in the Expanded Field, and will explore connections between a wide range of modern and contemporary sound based creative practices. All events will be free and open to the public. Workshops will require advance registration.

Featured among the project's components are:
Space and Body: a lecture presentation including sounds from New York City's seventies-era arts and underground dance music communities.
Oral History Work: a new initiative to gather local oral histories from residents and workers in the Pangalti neighborhood where PiST/// is based.
Max and Maryanne Week: a series of presentations and listening sessions concentrating on the work of Maryanne Amacher and Max Neuhaus.
Lecture presentations: featuring specialists working in a variety of sound-based fields and disciplines.
Workshops: focusing on basic interview and field recording techniques, and work with transducers as well as related sound recording and presentation tools.
Listening sessions and screenings: presentations of historical sound works and their respective makers.

For the first week of the Working Group for Sound in the Expanded Field, Kabir Carter will give a lecture presentation on Space and Body, on 05.11.2011, Saturday, at 3 pm, at PiST///. Carter will offer a survey of historical and aesthetic overlaps between New York City's downtown arts and underground dance music scenes. In the early nineteen seventies, sound-in-space became a focal concern for artists, composers, DJs, and underground dance clubs, leading to a radical transformation of listening environments and modes of perceiving music and sound. Carter will consider how sound has operated — as a social conduit, spatial energy, and aesthetic material — within both communities. The lecture will feature audio samples from early disco edits, sound installation works and other related sounds.

Additional information on the Working Group for Sound in the Expanded Field will be made available online on PiST///'s blog, Facebook, and Twitter. This project is realised as a part of smARTpower, a series of international art projects organized and administered by the Bronx Museum of the Arts, New York City.

* PiST/// Interdisciplinary Project Space is a non-profit, independent art space co-directed by artists Didem Özbek and Osman Bozkurt. PiST/// would like to thank the Foundation of Arts Initiatives and İstanbul Güncel Sanat Derneği for their support.
** smARTpower is made possible by the U.S. Department of State's Bureau of Education and Cultural Affairs, and administered by the Bronx Museum of the Arts, with additional financial support from the Robert Sterling Clark Foundation; and Lori Schiff Chemla and ALTOUR.
*** Support provided by COMPEL and Genelec Inc.
**** The lecture of Kabir Carter on 05.11.2011 will be in English.

No comments: