15/05/2008

OKU / READPlease scroll down for the English text.


OKU / READ
İz Öztat
15.05.2008 - 14.06.2008
Çar - Cts / Wed - Sat
15:00 - 19:00

Açılış / Opening
15.05.08
Per / Thu
19:00 - 21:00OKU, İz Öztat'ın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi. Öztat, geçirgen yüzeyli yapılarla, PiST'te yeni bir iç ve dış mekan yaratırken farklı alanlara - özel, kamusal, kutsal - referansta bulunuyor. Yüzeyin neyi geçirip neyi dışarıda bırakacağının ve bu kararların öznesinin muğlak kaldığı yerleştirmede, hacimsel olmayan şeffaf bir mimari kullanılıyor. Ayırma ve aynılaştırma aracı olan elekler izotrop dairesel bir örgü oluştururken, yüzeyler farklı okumalar önerecek şekilde bezeniyor. Bu sergideki elekler, gümüş ve bakır işler, İstanbul'un kentsel dönüşüm planları doğrultusunda kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki zanaat atölyesinin işbirliğiyle üretildi. Elekler Tahtakale'de; "SURP HRANT", "HACER'ÜL ESVED", "ALIN ZIRHI" ve “KARiYE” ise Mahmutpaşa’daki atölyelerde hazırlandı.

Elekler: Sabahattin Hancı, Harun Karayel, Nihat Yılmaz
Elek İşlemeleri: Neş'e Filiz, Oya Te Riet
Gümüş ve Bakır İşler: Arus Taş, Dikran Taş, Arman Taş, Zeki Topbaş
Fotoğraf: Emincan Alemdaroğlu
Ses Tasarımı: Doğuş Bitecik


PiST/// GUSTA'ya teşekkür eder.

-----------------------------------

READ is Iz Öztat's first solo show in Istanbul. With permeable surfaces, Öztat suggests an inside and an outside within PiST, which references private, public and sacred spaces. What can pass through? What is left outside? Who decides? An unvolumetric architecture with the promise of transparency is imagined revealing processes of homogenization and othering. With the use of tangents, points that gently touch each other, an isotropic circular grid is constructed, which promises harmony but results in a surface of layered meanings. Sieves will be used as a structural element, while their surfaces will be ornamented to suggest multiple readings. Sieves, silver and copper works are produced in collaboration with two ateliers that are threatened to be closed down as a result of recent urban planning in the area. Sieves have been produced in Tahtakale; "SURP HRANT", "HACER'UL ESVED", "CHANFRON", and "CHORA" are crafted in Mahmutpaşa.

Sieves: Sabahattin Hancı, Harun Karayel, Nihat Yılmaz
Sieve Embroidery:
Neş'e Filiz, Oya Te Riet
Silver and Copper Works:
Arus Taş, Dikran Taş, Arman Taş, Zeki Topbaş
Photography:
Emincan Alemdaroğlu
Sound Design:
Doğuş Bitecik

PiST/// would like to thank GUSTA.

No comments: