07/04/2007

PiST/// 7-24: Sabine Hagmann

Anlık Güzellik / Sabine Hagmann
07.04.07 - 24.04.07 - 7 gün 24 saat açık

Sabine Hagmann Zürih'te yaşayan bir sanatçı. Fark ettiği bir görüntünün anlık güzelliğine kapılıp, aklındaki belirsiz bir fikri, birden dışarda bulduğu başka bir görüntüyle buluşturup onu fotoğaf olarak şekillendiriyor. Bu devam eden fotoğraf koleksiyonundaki görüntüleri bir araya getiriyor ve onları bir grup olarak bir duvar ya da mekana yerleştiriyor. Böylece yeni anlatım dilleri oluşturuyor. 1996'dan beri devam eden bu projeden bir remix PiST/// 7-24 vitrininde 7 Nisan 2007, 24 Nisan 2007 tarihleri arasında sergilenecek. PiST/// 7-24 vitrinindeki bu sergi 7 gün, 24 saat izlenebilir.

Sabine Hagmann, 19 Nisan 2007, Perşembe günü saat 18.30'da kişisel ve kolektif pratiğe dayalı işleri hakkında PiST'te bir konuşma yapacak.

Immediate Beauty / Sabine Hagmann
07.04.07 - 24.04.07 Opens for 7 days, 24 hours

Sabine Hagmann is an artist from Zurich. Hit by the immediate beauty of recognising an image, a vague idea stored inside herself, suddenly meets something found in the outside world and takes shape through photography. Out of this ongoing collection of photographs, she re-mix those images, mounting them together or installing them as a group on a wall/in a space, thereby creating new visual narratives. A work in progress since 1996, there will be a remix at PiST/// 7-24 window display starting from 7th of April, 2007 until 24th of April 2007. PiST/// 7-24 exhibits for 7 days, 24 hours.

Sabine Hagmann will also give a talk on both her individual and collaborative art practices at PiST, on April 19th, Thursday, at 18.30.

http://www.re-title/artists/sabine-hagmann.asp
http://www.likeyou.com/sabinehagmann
http://www.mitimnetz.ch

Supported by Diagonal