29/04/2006

PiST (II) a. Fr. 1. Gösteri yapmak, dans etmek vb. için...

pist, (II) a. Fr. 1. Gösteri yapmak, dans etmek vb. için düzenlenmiş, genellikle yuvarlak yer. 2. Bir havaalanında uçakların kalkıp inmesine, park yerlerine gidip gelmesine yarayan özel olarak hazırlanmış şerit. 3. sp. Yarışlar ve koşular için özel olarak düzenlenmiş yer, yarışlık.

pist, 1. dance floor; ring; circus ring 2. (airplane) runway
3. (sports) running track; cinder track; piste; ski trail or course,
rink; skating rink

No comments: