26/07/2013

29.07.2013: Merve Ertufan_Konuşma / Talk
Merve Ertufan
29.07.2013_Pts_Mon_Pazartesi Konuşması_Monday Talk_18:30 - 20:00

PiST///
Dolapdere Caddesi
Dere Sokak No 8 A/B/C
Pangalti 34375
Istanbul TR

pist.org.tr
pist-org.blogspot.com


PiST/// Araştırma ve Üretim Odaklı Misafirlik Programı: PIRPIR katılımcılarından Merve Ertufan (TR) Istanbul'da yaşayan ve çalışan bir sanatçı. Sabancı Üniversitesi'nde, İstanbul, 2007 (lisans) ve Konstfack Üniversitesi'nde, Stokholm, 2010 (yüksek lisans) sanat eğitimini tamamlayan Ertufan, 2010 yılında İsveç'te yaşadığı dönemde, kendisine yapılan ve birbiriyle çelişen iki yorumdan yola çıkarak işlerinde sosyal ilişkiler, dengeler ve kimlik üzerine odaklanmaya başladı. Kendini 'tanımlanan ve betimlenen kişi' konumuna yerleştirerek,  yeni tanıştığımız insanları algılama şeklimiz,  güvenilirliklerini ölçme yöntemlerimiz,  ve bu süreçte kullandığımız kısa yollar üzerine çalışmalarını geliştirdi. 

Solo çalışmalarının yanı sıra İsveçli sanatçı Johanna Adebäck (SE) ile birlikte yürüttüğü 'Ben | Sen' isimli bir projesi var. Merve Ertufan'ın katıldığı sergilerden bazıları: 'Haset, Husumet, Rezalet' (2013, ARTER, İstanbul): 'Ward Robe in Spare Oom' (2013, Gallery 1:10, Umeå ve Karlstad); 'Pnin, Exhausted' (2012, Stokholm); 'I Am Not A Poet' (2011, Totalkunst Gallery, Edinburgh); 'Repeaters,' (2010, Verkstad, Norrköping); 'Jet-lagged' (2010, Youkobo Art Space, Tokyo); '14. Avrupalı ve Akdenizli Genç Sanatçılar Bienali' (2009, Üsküp) ve 'Skopje0909' (2009, Kasa Galeri, Istanbul).  

29 Temmuz 2013, Pazartesi, saat 18:30'da gerçekleşecek 'Pazartesi Konuşması'nda işleri üzerine konuşacak olan Merve Ertufan, PIRPIR'daki misafirlik sürecinde gerçekleştirdiği yeni araştırma / projesine ilham olan “Bayağı Türk'e benziyorsun” ve “Pek Türk'e benzemiyorsun” yorumlarını nasıl irdelediğinden de bahsedecek.

Tüm PiST/// etkinlikleri herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Sizleri de bekliyoruz!  

PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı, sanatçılar Didem Özbek ve Osman Bozkurt yönetiminde kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sanat mekanıdır. 
** Merve ErtufanPiST/// İstanbul'un daveti ve desteğiyle PIRPIR'da misafir edilmektedir. 
*** Bu konuşma Türkçe gerçekleşecek ve İngilizce özet verilmeye çalışılacaktır. Çaylar müesseseden!  

---------------------------------

Merve Ertufan (TR) is an Istanbul-based artist currently participating in the PiST/// Research and Production Residency: PIRPIR. She studied art at Sabanci University, Istanbul, 2007 (BA) and Konstfack University, Stockholm, 2010 (MA). Triggered by two contradictory comments she received in 2010 while living in Sweden, Ertufan's recent work focuses on prospects and dynamics of social relations and identity. By positioning herself as the 'defined and described', she examines the ways of perceiving others in her artworks.  

Apart from her solo practice, Ertufan also collaborates with Swedish artist Johanna Adebäck (SE) on a project titled 'Me | You'. Her selected group exhibitions include: 'Envy, Enmity, Embarrassment' (2013, ARTER, Istanbul): 'Ward Robe in Spare Oom' (2013, Gallery 1:10, Umeå and Karlstad); 'Pnin, Exhausted' (2012, Stockholm); 'I Am Not A Poet' (2011, Totalkunst Gallery, Edinburgh); 'Repeaters,' (2010, Verkstad, Norrköping); 'Jet-lagged' (2010, Youkobo Art Space, Tokyo); '14th Biennial of Young Artists from Europe and Mediterranean' (2009, Skopje) ve 'Skopje0909' (2009, Kasa Gallery, Istanbul). 

On July 22, 2013, Monday, at 6:30 pmMerve Ertufan will participate in the 'Monday Talk' series to discuss her practice and talk about her recent research / project at PIRPIR that focuses on the two inspiring comments of “You look very Turkish!” and “You don't look very Turkish!”.  

All events at PiST/// are open to everyone and free. We look forward to seeing you!  

PiST/// Interdisciplinary Project Space is a non-profit, independent art space co-directed by artists Didem Özbek ve Osman Bozkurt.  
** Merve Ertufan is hosted at PIRPIR with the invitation and support of PiST/// Istanbul. 
*** This talk will be in Turkish and an English summary will hopefully get provided. Çaylar müesseseden!

3 comments:

swetha sharma said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Hermione Mora said...

that was amazing and so fascinating

I found the best Mesothelioma Lawyers Beaumont

Zeelynna Ong said...

can i bookmarked this because i want to share this to my friends

I found the best Galveston TX Asbestos Lawyer