30/07/2007

Open Call: How To Open & Run An Artist's Space?
HOW TO OPEN & RUN AN ARTIST’S SPACE? (Bağımsız Bir Sanat Mekanı Nasıl Açılır ve Yürütülür?) “ kitabını yazmak için açık çağrı.

Didem Özbek, Mayıs 2006’da PiST///’in kuruluş aşamasını deneyimlerken, bağımsız bir sanat mekanı açma ya da yürütme pratiği üzerine yazılmış bir kitap olmadığını fark etti. Bu durum Didem’i varolmayan “HOW TO OPEN & RUN AN ARTIST’S SPACE? (Bağımsız Bir Sanat Mekanı Nasıl Açılır ve Yürütülür?) “ kitabının içindekiler sayfasını yarattığı bir sanat projesi yapmaya yöneltti. Anglo-Sakson yayıncıların bastığı bir çok yardım kitabı varken, bu “hayati konuda” hiç kitap basılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Didem hayallerinin kitabının çindekiler sayfasını yarattı ve bir iş olarak PiST’in yayını olan POST’un sıfırıncı sayısında yayınladı. Başarılı bir aklit olması nedeniyle, bunu okuyan bir çok kişi tarafından gerçek bir kitabın çekilmiş fotokopileri olduğu düşünüldü.

Zaman içerisinde aldığı başarılı tepkiler sonucunda Didem, dünyanın farklı yerlerinden başka bağımsız sanat mekanlarını davet ederek ve her birinden çindekiler bölümündeki başlıklardn birini yazmaları konusunda işbirliği yapmalarını isteyerek, bu kitabın gerçek versiyonunu br PiST projesi olarak yaratmak ve yayınlamaya karar vermiştir. Proje, kendi deneyimlerini paylaşarak “HOW TO OPEN & RUN AN ARTIST’S SPACE? (Bağımsız Bir Sanat Mekanı Nasıl Açılır ve Yürütülür?) “ kitabının gerçek versiyonuna katkıda bulunmak isteyen herkee açıktır.

Daha fazla bilgi için lütfen Didem Özbek’e yazın.
didem@pist.org.tr

Open call to write the book HOW TO OPEN & RUN AN ARTIST’S SPACE?


While experiencing the set-up of PiST/// in May 2006, Didem Özbek has realized that there was no book written on the practice of creating or running an artist’s space. This led her to create an artwork as the contents page of a fake book called “HOW TO OPEN & RUN AN ARTIST’S SPACE?” While there are many self-help books by the Anglo-Saxon publishers, Didem realised that there was no book published yet about this "vital issue". As a subversion she created the contents pages of her dream book and published it as an artwork in the zero edition of PiST’s newspaper POST on June 2006. The book was a good imitation, many people who read it thought that it was the photocopied pages of a real book.

By time the success of it made Didem to publish the real version of the book as a PiST project by inviting other artist-run spaces around the world and ask them to collaborate in writing one topic each on the contents she has created. By 2008, the editorial work of the book will start and those who would like to share their own experiences by writing the chapters of the real book version of “HOW TO OPEN & RUN AN ARTIST’S SPACE?” are all welcomed to collaborate in this book project.

For further information please write to Didem Özbek
didem@pist.org.tr

No comments: