07/02/2007

PiST/// 7-24: Ali Taptık
PiST/// 7-24'deki yeni sergi: Ali Taptık’in Kaza ve Kader serisinden (2004-2006). "Bu fotograf serisi kentsel gerçekliklerin çogalttigi deneyimlerin, birbirinin icine gecen karelerinden olusuyor. Iliskiler, yerler, insanlar, duygular ve rastlantilar uzerine.*"

*Basak Şenova'nın "Tepki Nobetleri" sergi notlarından alınmıştır.


Taken from the series of Accident and Fate / Ali Taptık
07.02.07 - 24.02.07 Opens for 7 days, 24 hours

The new exhibition opens at PiST/// 7-24: Taken from Ali Taptık’s photography series called Accident and Fate (2004-2006). "This series is about interconnected frames of the experience of accumulated urban realities. It is about the relationships, places, people, emotions and coincidences.*"

*Extracted from Basak Şenova's "Rejection Episodes" exhibition notes.

Diagonal desteğiyle / Supported by Diagonal

No comments: