14/06/2006

14 Haziran 2006 Sanatçı İnisiyatifleri Toplantısı / Artists' Initiatives Meeting on June 14th


Sanatçı inisiyatifleri ve sanatçılar idaresindeki bağımsız / alternatif
mekanlar 14 Haziran 2006, Çarşamba
saat 18:00'de
PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı'nda bir araya gelecekler.


Halen kurulum sürecinde olan PiST/// yolun en başından beri diğer
sanatçı inisiyatifleriyle iletişimin gereğine inanıyor. Birbirimizden habersiz,
herkesin benzer sorunları tecrübe etmesi yerine, bir araya gelerek çözüm
yollarını paylaşmak ve bu sayede daha hızlı yol almanın ihtiyacını duyuyor.
Birlikte oluşturacağımız bir platform, iletişim ağı ve farklı inisiyatiflerin
ev sahipliğinde devam edecek düzenli toplantılarla güç kazanacağımız kesin.

Hatırlayacağınız gibi Altı Aylık, 4 Mayıs 2006'da - mekanını kapatmak
zorunda kalmadan hemen önce - düzenlediği toplantıyla bu tip bir örgütlenmenin
başlamasına vesile oldu. PiST'in bir sonraki toplantıya ev sahibi olacağını o gün de
sizlere duyurmuştuk.

Aşağıdaki toplantı gündemini hep birlikte konuşmak istediğimiz
sorular / sorunlar üzerine belirledik. Tabii ki tüm bu meseleleri bir kaç saat
içerisinde konuşup, tartışmak için yeterli zamanımız olmayabilir. Gelecek
toplantılarda bu tartışma ve paylaşım ortamı devam edecektir. 14 Haziran'a
kadar PiST/// gündemine ek yapmak istediginiz konular varsa, ya da kendi
önceliklerinizi pist@pist.org.tr adresine yazarsanız, toplantı süresini çok daha
verimli değerlendirebiliriz. www.pist-org.blogspot.com dan da toplantıyla
ilgili güncellemeleri takip edebilirsiniz. Gerçekleşecek tartışmayı ileride
yayınlamak da istiyoruz.

Düzenli iletişim halinde olmamız ve gerekli durumlarda birlikte hareket
edebilmemiz hepimiz için olumlu ve zorunlu bir ihtiyaç.14 Haziran 2006,
saat 18:00'de tüm sanatçı inisiyatiflerini ve ilgilenen herkesi PiST'e bekliyoruz.

Görüşmek üzere,

Gündem:
1) Bağımsız / alternatif mekan nedir? Tam bir bağımsızlıktan söz edilebilir mi?

2) Bağımsız mekanların artması sanat üretimi ve kalitesini de arttıracak mı?
Peki bu mekanlar nasıl varolabilecek, projelerini sürdürebilecek?

3) Yerel yönetimlerle ya da devlet kurumlarıyla ilişkiler nasıl kurulabilir / olabilir?
Hangisini tercih edersiniz yerel, devlet, özel sektör desteği?

4) Türkiye sadece istanbul mu? istanbul dışında sanatçı inisiyatifleri var mı?
istanbul'un farklı yakalarında ya da periferide neler oluyor? iletişim halinde
olanımız var mı? Uluslarası birliktelik bizim için daha mı kolay? Yerel birliktelik
kapsamımız ne kadar geniş? içeride ve dışarda güney, kuzey, doğu, batıda neler oluyor?

5) Sadece kendi kendimizi mi izliyoruz? Kimler bizi izliyor? Merak ediyor, takip
ediyor? izleyici / katılımcılarımızı nitelik ve nicelik açısından nasıl arttırabiliriz?
Sanatçı inisiyatiflerinin mekan sahibi olmaları izleyici sayısını arttırır mı?

6) Alternatif sanat oluşumları ve mekanları sadece "sanatçılar idaresinde" mi
olabilir? Sanat üretimi mi? Bir mekanı idare etmek mi?

7) Dernekleşmek ve zamanla kurumsallaşmak kaçınılmaz mı? Alternatif birer
oluşum olarak kalabilir, hep böyle devam edebilir miyiz?

8) AB'ye uyum çerçevesinde yenilenen yasalar bizleri kapsıyor mu? Bu bizim için
önemli mi? Neler yapabiliriz?

9) Independent Artist-run Space'in Türkçe karşılığı ne olmalı? Sanatçılar
idaresindeki bağımsız / alternatif mekan mı? Yoksa sanatçı inisiyatifleri
demek yeterli mi? Başka ne diyebiliriz?

10) Nasıl bir birliktelik formülü oluşturabiliriz? Birbirini destekleyen bir sanatçı
toplumu olabilir miyiz? Bu kavramı nasıl geliştirip işlerlik kazandırabiliriz?

11) istanbul 2010?

12) Bir sonraki toplantıya kim ev sahibi olmak ister? Ne zaman?


Artists initiatives and the independent / alternative the artist run spaces will come together on Wednesday, 14th June, 2006 at 18:00 at PiST/// Interdisciplinary project space.

PiST/// believes that the dialogue beneath the artist initiatives isnecessary. Instead of experiencing the difficulties without acknowledging what the other goes through, PiST/// wants to share the possible ways of solving these difficulties and having a faster process of these struggles. The platform or the network that we will form together, will continue itself on the meetings held in different initiatives and with these meetings it is clear that we will be gaining strength and power.

As you will recall, the meeting Altı Aylık arranged just before they are closed down, has enabled us to start up such a collective act. We have announced you that Pist would be hosting the second leg of these meetings.

Below you will find the questions we have prepared to be discussed inour meeting. Maybe we will lack of time in order to discuss every issue in detail but the discussion can continue on the other meetings. If there are issues you would like to add and want to be discussed, please send us an e-mail to pist@pist.org.tr; thus we can use the meeting time more effectively. You can also keep track of the meeting throughthe web address http://www.pist-org.blogspot.com/. We are willing to publish the meeting on Wednesday. It is a necessary and sufficient condition for us to be in contact and to act together in some needed circumstances.

We are expecting to see all the artist initiatives and the interested audience to Pist at18:00.

Looking Forward to seeing you,

Agenda:
1) What is an independent / alternative space? Can we talk about independence as such?

2) Will the increase in the number of independent spaces effect the art production and its quality? And how will these spaces survive, continue their projects?

3) How can the relations be established between municipalities andstate institutions? Which one you choose? Municipality, state orprivate organization support...

4) Is Turkiye only of Istanbul? Are there other artist initiatives outside of Istanbul? Is there anyone among us who is in contact withsuch initiatives? Is it easier to have an international togetherness rather than a local collectivity? How large is our capacity of localtogetherness? What is happening here, there, on the north, on thesouth, on the west, on the east?

5) Are we the only audience for our projects? Who is our audience? Who is curious about us and who keeps a track of our projects? How can weincrease the number of the audience and their perceptional variety? Will the fact that artist initiatives have space increase the number ofthe audience?

6) Can the alternative art practices and the spaces maintained only by artists? Art production or maintaining a space?

7) To become a foundation and become institutionalized, is it impossible not to happen? Can we just be alternative spaces and continue our being in that means?

8) Do the laws produced according to the EU criteria, include us? Is this important for us? What can we do?

9) What corresponds to the word Independent Artist-run Space in Turkish?

10) What kind of togetherness can we form? Can we become an art scene that supports each other? How can we improve this concept and make it function?

11) Istanbul 2010?

12) Who would like to host the next meeting? When?

No comments: