15/06/2006

Sanatçı inisiyatifleri PiST'te toplandı / Artists’ Initiatives Gathered in PiSTHerkese Merhaba,
Çarşamba günü PiST'de gerçekleşen "sanatçı inisiyatifleri"
toplantısında tartışma ortamını hep birlikte şekillendirdik. Böyle bir
toplantı PiST/// için de ilk tecrübeydi. Bu kadar kalabalık bir grup,
neredeyse havasız, küçük bir mekanda, gürültülü bir sokakta bir araya
gelip konuşabildik. İzmir'den gelen K2 ekibine, Ankara'dan gelen
VideA'ya ve İstanbul'un farklı uzaklıklarından gelen hepinize vakit
ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz.

Toplantıda konuşulanları kaydetmeye çalıştık. Bunların deşifresi için
zamana ihtiyacımız var, bir sonraki buluşma öncesinde yayınlayabilirsek
daha önce konuşulanları tekrar etmek durumunda kalmayız. Gelecek
toplantıların sürekliliği açısından PiST'deki toplantının en önemli
sonuçlarından biri katılımcıların farklı önceliklere sahip olduğunu
duymak oldu. Bu tartışmanın kendiliğinden gelişmesini sağlarken, bu
rahatlık gündemin kalabalık maddelerine zaman zaman uyamadı. Hiç
konuşmaya firsat bulamadıklarımızı şimdi daha iyi fark ediyoruz.
Toplantı gündemi ve başlığının "sanatçı inisiyatifleri" üzerine birebir
odaklanmış olması, yasal mevzuatlar, yerel destek, mekan ve süreklilik
gibi üretimimizin ayrılmaz bir parçası olan sorunlara karşı ilgi
duyanları, duymayanlardan ayırdı. Bu tip toplantıların herkesin
katılımına açık olması birbirimizi tanımak ve sorunlarımızın farkına
varmak için gerekli. Ancak Deniz Şener'in de önerdiği gibi bir sonraki
toplantıya kadar 5-6 kişilik küçük gruplar halinde görüşmeye devam
etmemiz daha kalabalık tartışmalarda hız kazanmamız için faydalı
olacak.

Hello to everyone,
The “artists' initiatives” meeting we realized in PiST on Wednesday was shaped by all of the participants. PiST was also experiencing this kind o a meeting for the first time. Altough our space, on a very noisy street was a little stuffy and small a crowded group of people managed to talk.

Ones again, we are very thankful to K2 team, who came from Izmir, VideA from Ankara and to everyone who came from places of various distances in Istanbul for allocating their time and joinig us.

We tried to record the discussions held in the meeting, but we need time to decipher. We hope to publish the conversations before we meet for a second time, so that we don’t need to say over content of the former meeting. In order to provide continuity of future meetings, we can say one of the most important results was to hear that every participant has another priority. This particular point both ensured that discussions expanded automatically and the same latitude detained us also from discussing some of the matters on meeting’s agenda. Now we can more clearly notice subjects we couldn’t get a chance of talking about. The fact that the agenda and headline of the meeting was directly focused on “artists’ initiatives” and problems like legal regulations, local support, space and continuance, which are inseparable parts of our production distinguished participants who are interested in such topics from uninterested participants. It is very essential for us that everyone can join this type of meetings to know eachother and become aware of our problems. But as Deniz Şener suggested, for the purpose of accelerating discussions in more crowded meetings, it will be useful to continue to organize meetings in small groups of 5-6 people.PiST'deki toplantının sanatçıların genel olarak örgütlenmesinden ziyade
"sanatçı inisiyatiflerinin" örgütlenmesine odaklı olduğu ve bu
toplantılar serisinin her seferinde bir başka inisiyatifte
gerçekleştirilmesinin bu sebeple önemli olduğunu tekrar hatırlatmak
isteriz. Çoğumuzun toplantıda duyduğu gibi yasal prosedürler, yerel
destek yaratımı, dernekleşme/me, fonlar, mekan ve proje yönetimi gibi
konular "bireysel sanatçılar" için ilgi çekici olmasa da bir
"inisiyatif ya da sanatçı mekanı" için kaçınılmaz sorunlar. Bu sebeple
Apartman Projesi'nin 28 Temmuz 2006'da düzenlemeyi teklif ettiği üçüncü
toplantı öncesinde özellikle "inisiyatif ya/da sanatçı mekanı"
temsilcilerinin sadece kendi aralarında çalışmaları ve tartışmaya devam
etmelerini öneriyoruz.

http://groups.google.com/group/inisiyatifler
ise toplantıda da
belirttiğimiz gibi herkese açık tartışma ortamını bir network üzerinden
devam ettirmemizi sağlayacak.

İlginiz için tekrar teşekkürler, PiST'e her zaman bekleriz.

Once again we would like to remind that the meeting in PiST was in organization of the artists’ initiatives rather that the artists and that it is why it is specially important that each meeting in this series is held in a diffrenet initiative. Subjects like legal procedures, creating local support, institutionalizing/or not, funds, space and project management are inevitable issues for “initiatives or artist-run spaces”, altough it is not very interesting for “individual artists”. This is why we suggest that only representatives of “initiatives or artist-run spaces” continue to work and discuss in a small group for the next meeting which will be held in 28 July 2006 in Apartment Project.

http://groups.google.com/group/inisiyatifler will enable us to continue having a discussion platform and a network, like we pointed out in the meeting.

We thank you for your interest and remind you that you are always welcome to PiST.
Toplantıya katılan sanatçı inisiyatifleri / Initiatives joined the meeting

ALTI AYLIK / Öykü Özsoy http://www.altiaylik.blogspot.com/
APARTMAN PROJESİ / Selda Asal http://www.apartmentproject.com/
BAS / Banu Cennetoğlu http://www.b-a-s.info/
GALATA PERFORM / Deniz Aygun http://www.galataperform.com/
HAFRİYAT / Antonia Cosentino http://www.art-hafriyat.com/
HAFRİYAT / Hakan Gursoytrak
HAFRİYAT / Mustafa Pancar
K2 / Ayşegül Kurtel
K2 / Elmas Deniz
NOMAD / Başak Şenova http://www.nomad-tv.net/
NOMAD / Erhan Muratoğlu
ODA PROJESİ / Özge Açıkkol http://www.odaprojesi.com/
PiST / Osman Bozkurt http://www.pist.org.tr/
PiST / Didem Özbek
PiST / Fatoş Üstek
VİDEA / Banu Onrat http://www.videa.org.tr/
BOBİN YAYIN / Emre Akyüz http://www.bobin-yayin.blogspot.com/
BOBİN YAYIN / Sezin Eker
BOBİN YAYIN / Batu Bozoğlu


Diğer Katılımcılar / Other Participants
Halil Altındere
Özge Ersoy
İnci Furni

Murat Musull
İpek Kuran
Derya Özkan
Reneta Papsch
Nermin Saybaşılı
Ani Setyan
Deniz Şener
Canan Şenol
Pelin Tan
Aycan Tüylüoğlu
Azra Tüzünoğlu
Adnan Yıldız

No comments: